AiRTX.net AiRTX.net là châu Âu thương mại điện tử đầu tiên dành riêng cho việc bán chất lượng cao công cụ khí nén cho các ứng dụng công nghiệp.
AiRTX Ống xoáy bằng thép không gỉ AiRTX Stainless Steel Vortex Tubes Ngay lập tức lạnh hoặc nóng không khí (từ -40°F đến 230°F) từ khí nén bình thường.
Đọc bài đánh giá
Mua AiRTX ống Vortex
AiRTX Cabinet Coolers AiRTX Cabinet Coolers AiRTX Cabinet Coolers provide environmentally friendly, low cost cooling for electronic control panels in hot and hazardous conditions.
Đọc bài đánh giá
Buy AiRTX Cabinet Coolers